Toiminnan kuvaus

- Kosmetiikka-asetuksen 1223/2009 mukaiset turvallisuusarvioinnit
  ja muu konsultointi.

- Kemikaalien turvallisuusarviointi.