KOSMETIIKKA

PALVELUT

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus 1223/2009 astui voimaan 11.heinäkuuta 2013. Asetus asettaa kosmetiikan turvallisuudelle entistä enemmän vaatimuksia.

Asetuksen mukaan toiminnanharjoittajalla (valmistaja EU-maissa tai ensi kertaa EU:n ulkopuolelta EU:n alueelle tuova yritys) pitää olla EU:n sisällä vastuuhenkilö, ”responsible person”, (henkilö tai organisaatio). Myös muilla kosmetiikan jakeluketjuun osallistuvilla on tiettyjä velvollisuuksia.

Vastuuhenkilön velvollisuudet voidaan jakaa ulkoisiin (ohjeet  www.tukes.fi) tai sisäisiin, mikä käytännössä tarkoittaa asetuksen vaatimaa tuotetiedoston laadintaa. Yksi osuus tuotetiedostossa on turvallisuusarviointi, johon asetus velvoittaa tietyn koulutuksen ja pätevyyden omaavan henkilön.

TOXLEX Oy on oikeutettu toimimaan asetuksen määräämänä turvallisuuden arvioitsijana. Siksi TOXLEX Oy ensisijaisesti tekee asetuksen mukaisia turvallisuusarviointeja. Lisäksi avustamme tarvittaessa koko tuotetiedoston kokoonpanossa ja tarkastamme toiminnanharjoittajan tekemän selvityksen.

PERUSTIETOPAKETTI

Perustietopaketti sisältää ohjeita vastuuhenkilölle (tuotetiedoston laadinta) ja ohjeita turvallisuusarviointiin tarvittavista tiedoista. Toimeksiantajalle  tulee huomattavasti vähemmän kuluja, jos kaikki vaadittavat tiedot ovat valmiiksi turvallisuusarvioitsijan saatavilla. Vastuuhenkilö voi täydentää tietoja peruspaketin ohjeiden mukaan turvallisuusarviointia varten. Sama koskee myös  maahantuontia tai valmistusta.

TOXLEX Oy tekee myös tarvittaessa koko työn.

Paketin hinta on 200 €. Mikäli yhteistyö syntyy vähennetään perustietopaketin hinta loppulaskusta.  Paketin voit tilata osoitteesta info@toxlex.fi. 

YHTEISTYÖSOPIMUS 

Yhteistyön käynnistämiseen tarvitaan kirjallinen sopimus toiminnanharjoittajan ja TOXLEX Oy:n välillä. Lähetämme yhteistyösopimuslomakkeen perustietopaketin mukana. Voit tilata sen myös osoitteesta info@toxlex.fi.

REKISTERÖINTI CPNP-PORTAALIIN

Asetuksen mukaan kotimaisen kosmetiikan valmistajan tai EU:n ulkopuolelta kosmetiikkaa tuovan yrityksen on rekisteröidyttävä ja kaikki tuotteet ilmoitettava EU:n yhteiseen kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaaliin (CPNP). Ilmoitus on tehtävä ennen tuotteen saattamista markkinoille.

Ilmoituksen voitte tehdä itse tai teemme sen puolestanne.